Conspecte

Seminarii la Contabilitate Financiara

 • ASEM
 • Andreev
 • 0
docPracticum la CF

RAPOARTELE FINANCIARE ALE AGENŢILOR ECONOMICI Problema Întreprinderea „Mobile” S.A. a fost fondată la 20 ianuarie 2009, înregistrată de Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Departamentul tehnologii informaţionale pe

 • ASEM
 • Cotoros
 • 0
docContabilitatea investitiilor pe termen lung

Problema 8.1. Determinaţi valoarea iniţială a investiţiilor şi întocmiţi formulele contabile necesare. Date iniţiale: Întreprinderea „Alfa” S.R.L. a procurat contra mijloace băneşti 12000 acţiuni de la întreprinderea

 • ASEM
 • Nu este specificat
 • 0
docDespre taxa pe valoare adaugata

TVA este un impozit indirect, general de stat, care reprezinta o forma de colectare la buget aunei parti a valorii marfurilor livrate, serviciilor prestate care sint supuse impozitarii pe teritoriul RM, precum si aunei p

 • ASEM
 • Bordeianu
 • 1
docCONTABILITATEA VENITURILOR ŞI DETERMINAREA REZULTATELOR FINANCIARE

 • ASEM
 • Bordeianu
 • 0
docContabilitatea investitiilor

CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR Problema 1. Determinaţi costul de intrare a investiţiilor şi întocmiţi formulele contabile necesare. Date iniţiale: Întreprinderea „Alfa” S.R.L. a procurat contra mijloace băneşti 12000

 • ASEM
 • Bordeianu
 • 2
docProbleme contabilitatea datoriilor financiare

CONTABILITATEA DATORIILOR Contabilitatea datoriilor financiare Problema 1. Calculaţi şi indicaţi modul de constatare a cheltuielilor privind împrumuturile primite. Întocmiţi formulele contabile privind operaţiunile

 • ASEM
 • Bordeianu Olga
 • 1
docContabilitatea imobilizarilor necorporale

Probleme la contabilitatea imobilizarilor necorporale

 • ASEM
 • Popovici Angela
 • 1
docContabilitatea operatiunilor de leasing (arenda) - Probleme

Problema 1. Entitatea X transmite în arendă entităţii Y un automobil cu valoarea contractuală – 10000 lei. Rata amortizării – 20%, plata de arendă (lunară) – 1000 lei (fără TVA). De contabilizat tranzacţiile economice la

 • ASEM
 • Nu este specificat
 • 4
docContabilitatea Creantelor - Probleme

Problema 1. În luna august anul curent la Fabrica de Covoare „Covoraş” SA au avut loc următoarele livrări: lână de oaie – 300 kg × 500 lei / kg;=150000lei covoare (200 cm × 400 cm) 250 unităţi × 900 lei / unitatea; =2250

 • CNC al ASEM
 • Bordeianu Olga
 • 6
docContabilitatea leasingului (arendei)

Problema 1. Întocmiţi (la locator şi locatar) formulele contabile aferente operaţiunilor de leasing operational. Date iniţiale: In septembrie 2011 intreprinderea „Plai” S.A. a transmis în leasing operational intreprind

 • ASEM
 • Turcan Nadejda
 • 2
jpgTestul nr 2 la contabilitate 2013(foto) anul de invat.III

Testul 2 anul 3. profesor Tucan Nadejda

 • USM
 • Nu este specificat
 • 4
docContabilitatea capitalului propriu - Aplicatii rezolvate

Problema 1. La crearea unei societăţi pe acţiuni au fost emise şi plasate 3 000 acţiuni simple cu valoarea nominală de 50 lei / buc. Până la înregistrarea rezultatelor emisiunii de către Comisia Naţională a Valorilor Mo

 • ASEM
 • Bordeianu Olga
 • 2
docContabilitatea leasingului (arendei) - probleme

Problema 1. Întocmiţi (la locator şi locatar) formulele contabile aferente operaţiunilor de leasing operational. Date iniţiale: In septembrie 2011 intreprinderea „Plai” S.A. a transmis în leasing operational intreprind

 • ASEM
 • Tugulschi Iuliana
 • 9
docContabilitatea imobilizarilor necorporale (activelor nemateriale)

1. Determinarea şi componenţa imobilizărilor necorporale (activelor nemateriale) 1.1. Determinaţi în care din cele trei cazuri se va înregistra imobilizarea necorporală (activul nematerial), întocmind înregistrările co

 • ASEM
 • Nu este specificat
 • 6
docContabilitatea Imobilizărilor Corporale

Problema 1. Entitatea „Safran” SRL a construit în regie proprie un imobil pentru depozitarea materiei prime, în acest scop a suportat următoarele costuri:  proiectul depozitului, întocmit de o agenție de proiectare – 19

Contacte

mail iconconspecte@gmail.comskype logoconspectemail boxScrie mesaj administratiei
Copyright 2014 Conspecte.md